• Obecné informace

    •  

     Školní poradenské pracoviště

      

     Výchovný poradce – Mgr.Lucie Valušková

     • II.patro napravo od schodů kabinet ŠPP
     • Speciálně pedagogická péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
     • Metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků

     Kontakt valuskova@skolanavalech.cz, tel.: 739327661

     Konzultace úterý 13.30 – 15.00 hod

      

     Kariérní poradce  Mgr.Jana Veselá

     • II.patro, kabinet zeměpisu
     • poradenská činnost v oblasti volby povolání, přihlášky ke studiu

     Kontakt: vesela@skolanavalech.cz

     Konzultace po domluvě

      

     Metodik prevence – Mgr.Radka Henychová

     • II.patro napravo od schodů kabinet ŠPP
     • poradenská činnost v oblasti prevence a řešení sociálně patologických jevů

     Kontakt : henychova@skolanavalech.cz

     Konzultace po domluvě