• Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020620
     Název projektu: Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 III

     Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

     • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
     • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
     • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
     • Projektový den ve výuce
     • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
     • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

      

     Schválený rozpočet projektu:  796 680,00 Kč

     Termín realizace projektu: 01. 09. 2021 – 30.6.2023