• Zápis do 1. třídy

    •  

     Letacek_-_1._trida.pdf

     Zápis dítěte se provádí obvykle ve spádové škole. (Spadovost_Litomerice.pdf)

     CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT

      

     Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku šesti let a dětí, které v minulém roce měli odklad.

      

     K přijetí do první třídy je zapotřebí doložit:

     1. Žádost o přijetí do 1. třídy – ke stažení Zadost_o_prijeti_k_PSD.pdf
     2. Dobrovolné informace - není povinné, nemá vliv na přijetí, slouží k lepšímu rozdělení tříd (např. podle školek) – ke stažení Dobrovolne_informace.pdf
     3. Doloží kopii rodného listu

      

     Všechny dokumenty doručí na školu jedním ze způsobů...

      

     Způsoby podání žádostí:

     1. Zaslání do datové schránky - ndgwb4j
     2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: skola.navalech@seznam.cz (bez elektronického podpisu není možné žádost přijmout, nestačí naskenovaná podepsaná žádost!!!)
     3. Poštou – podepsané originály – na adresu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, ulice Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice
     4. Osobním podáním – úřední hodiny vždy pondělí - středa od 8:00 – 14:00

      

     Každý žadatel, po odevzdání přihlášky, obdrží registrační číslo. Číslo bude zasláno na email, který uvedete v žádosti, v případě odevzdání přihlášky osobně ve škole, obdržíte registrační číslo ihned. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce před hlavní budovou školy (v ulici Na Valech).