• Výzva č. 02_18_063 – Šablony II

    • Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012206
     Název projektu: Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 II
     Číslo jednací projektu: MSMT-13954/2019-2

     Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

     • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
     • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
     • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
     • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
     • Projektový den mimo školu
     • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (varianta osobnostně-sociální rozvoj, inkluze)
     • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
     • Klub pro účastníky ŠD/ŠK
     • Projektový den v ŠD/ŠK

      

     Schválený rozpočet projektu:  1 593 688 Kč

     Termín realizace projektu: 1.8.2019 – 31.7.2021