• Národní plán obnovy

     Naše škola se zapojila do Národního plánu doučování a navazujícího Národního plánu obnovy. Národní plán obnovy čerpá peníze z Evropské unie. Peníze lze využít pouze na individuální nebo skupinové doučování. 

     Cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Primárně je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Žákům samotným tento doplňkový vzdělávací program z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměli nebo které je naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu žák má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, který mu do té doby nemusel nic říkat, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s doučujícím.

     Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.