• Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

     MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla základní škole finanční prostředky. Finanční prostředky ve výši 44.000,- Kč jsou určeny za účelem pořízení mobilních digitálních technologií, které škola bude zapůjčovat žákům, kteří nemají k dispozici tyto prostředky, mohli zařízení využívat pro běžnou výuku i případnou výuku distančním způsobem.

     Národní plán obnovy - mateřské školy  - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

     MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla mateřské škole finanční prostředky. Finanční prostředky ve výši 32.000,- Kč budou v mateřské škole použity na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí, zejména na pořízení robotických stavebnic či robotů.

      

     Leták ke stažení