• Ředitel školy

     Mgr. Petr Klupák

     reditel@skolanavalech.cz

     739 587 437

     Zást. ředitele školy Mgr. František Kindermann

     kindermann@skolanavalech.cz

     739 587 438
      
     Výchovný poradce Mgr. Lucie Valušková valuskova@skolanavalech.cz
     739 327 661
     Kariérní poradce Mgr. Jana Veselá vesela@skolanavalech.cz
     Metodik prevence Mgr. Radka Henychová henychova@skolanavalech.cz
      
     1. stupeň
     PT Edita Moravcová moravcova@skolanavalech.cz
     1.A Mgr. Daniela Vránová vranova@skolanavalech.cz
     1.B PaedDr. Alena Hillmichová hillmichova@skolanavalech.cz
     2.A Mgr. Michaela Martínková martinkova@skolanavalech.cz
     2.B Mgr. Monika Ustrnulová ustrnulova@skolanavalech.cz
     3.A Mgr. Pavla Chloudová  chloudova@skolanavalech.cz
     3.B Mgr. Tereza Samková samkova@skolanavalech.cz
     4.A Mgr. Radka Henychová  henychova@skolanavalech.cz
     4.B Mgr. Irena Loulová  loulova@skolanavalech.cz
     5.A Mgr. Lenka Čermáková  cermakova@skolanavalech.cz
     5.B Mgr. Jana Mátlová  matlova@skolanavalech.cz
      
     2.stupeň
     6.A Jan Dvořák dvoral@skolanavalech.cz
     6.B Mgr. Jana Veselá vesela@skolanavalech.cz
     7.A Mgr. Marie Koscelníková koscelnikova@skolanavalech.cz
     7.B Mgr. Radka Prskavcová prskavcova@skolanavalech.cz
     8.A Mgr. Pavla Pluhařová  pluharova@skolanavalech.cz
     8.B Marie Šulanova sulanova@skolanavalech.cz
     9.A Mgr. Petr Krňák krnak@skolanavalech.cz
     9.B Mgr. Jan Jirotka jirotka@skolanavalech.cz
      
     Netřídní učitelé 
     Mgr. Dana Brejníková  brejnikova@skolanavalech.cz
     Ing. Marek Došek  dosek@skolanavalech.cz
     Mgr. Andrea Jíšová jisova@skolanavalech.cz
     Mgr. Šárka Kánská kanska@skolanavalech.cz
     Mgr. Jitka Korábová  korabova@skolanavalech.cz
     Mgr. Olga Kozik kozik@skolanavalech.cz
     Bc. Jana Mühlfeitová muhlfeitova@skolanavalech.cz
     Mgr. Marie Nováková novakova@skolanavalech.cz
     Lucie Svobodová svobodova@skolanavalech.cz
     Dominik Šenkýř senkyr@skolanavalech.cz
     Mgr. Vladimír Vaněk  vanek@skolanavalech.cz
      
     Školní družina
     Vedoucí ŠD + 2. odd. Iveta Červená  605228428
     1. oddělení  Bc. Lenka Svašková 602404652
     3. oddělení  Petra Jirotková 605228427
     4. oddělení  Eva Tichá  735795094
      
     Asistenti pedagoga
     Jana Šulcová PT  
     Natálie Hanzlíková 1.B  
     Vladimíra Lániková 2.A  
     Lenka Rosenkrancová 2.A  
     Eva Pazderková  2.B  
     Jana Hodysová  4.A  
     Lucie Kutzlerová  3.A + 4.B  
     Lucie Doubravová 5.A  
     Eva Vešicová 5.B  
     Petra Smetáčková 6.A  
     Martina Kmochová 6.B  
      
     Ekonomicko - správní 
     Ekonomka  Bc. Jitka Raclová 

     skola.navalech@seznam.cz

     +420 416 732 761
     Administrativa Aneta Laubová   
     Školník  Jaroslav Tůma   
     Uklízečka Petra Budínová  
     Uklízečka Jitka Šestáková   
     Uklízečka Andrea Opltová   
     Uklízečka Marie Tichá   
     Správce hřiště Miroslav Gudera  
     Správce hřiště Vladimír Kout