• Sponzoři vítaní

    •  

     Škola přivítá jakékoliv sponzorské dary, které nám pomohou zpříjemnit školní prostředí či vylepšit výuku. Sponzorský dar používáme k základní činnosti školy, tj. k nákupu vybavení do tříd, tělocvičny, či družiny. Ze sponzorského daru lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nebude nikdy využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců.

     Pokud někdo z vás najde ochotu a možnost nás podpořit, budeme velmi potěšeni.

     Níže najdete informaci, jak na to.

      

     Druhy darů

     I. Věcný dar škole

     II. Finanční dar škole – účelově neurčený (finance budou použity dle uvážení ředitele na nákup podle stanovených priorit). Mohou to být tyto priority:  

     • učební pomůcky a knihy pro děti
     • vybavení ke zlepšení prostředí ve škole
     • vybavení školní zahrady
     • nákup výukových programů a licencí
     • vybavení ICT

     III. Finanční dar škole – účelově určený na pořízení ………………… (finance mohou být použity pouze pro účel Vámi uvedený)

     IV. Sponzorský dar nebo příspěvek

     Smlouva sponzorská se uzavírá, pokud sponzor přispívá na činnost organizace či na jiný účel, specifikovaný ve smlouvě, a organizace mu na oplátku zajistí propagaci (reklamu). Organizace např. zajistí sponzorovi reklamu na svých webových stránkách, na dresech svých sportovců apod.

      

     Postup při darování

     Na každý dar bude sepsána darovací smlouva. Darovací nebo sponzorskou smlouvu vám připraví ředitel školy.

     Darovací smlouva ke stažení - věcný dar nebo finanční dar 

     Pokud se rozhodnete darovat škole dar, ať už věcný nebo finanční, oznamte tento bohulibý záměr řediteli školy (zasláním na e-mail školy: reditel@skolanavalech.cz, nebo na tel. čísle 739 587 438).

      

     Jak uhradit finanční dar?

     Váš dar můžete zaslat převodem na účet školy č. 1002308329/0800, VS 1506 nebo předat v hotovosti ve škole řediteli školy. Dostanete potvrzení – pokladní doklad.

      

     Darovací smlouva – snížení základu daně

     Zaměstnanci, Právnické osoby (firmy a organizace) a OSVČ, Podnikatelské osoby s příjmy dle zákona o daních z příjmu mají možnost si od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů.

     K oprávnění takovéhoto snížení základu daně je potřeba doložit darovací smlouvu a potvrzení

     o zaplacení daru – buď stvrzenku o platbě v hotovosti, nebo kopii výpisu z bankovního účtu.