• Odklad a zápis do PT

    •  

     Letacek_-_pripravna_trida.pdf

      

     Odklad povinné školní docházky 

     K odkladu povinné školní docházky je zapotřebí doložit:

      

     1. Žádost o odklad  - ke stažení Zadost_o_odklad.pdf
     2. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP/SPC)
     3. Doporučení dětského lékaře
     4. Kopii rodného listu

     Všechny dokumenty doručí na školu jedním ze způsobů pospaných výše. Pokud Vám některé z doporučení bude chybět, je možné je doložit dodatečně. Nejpozději ovšem do 31. 8. 2021.

      

     Přijetí do přípravné třídy

     Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

      

     K přijetí do přípravné třídy je zapotřebí doložit:

      

     Přednostní přijetí – děti s odkladem PŠD:

     1. Žádost o přijetí do PT – ke stažení Zadost_o_prijeti_PT.pdf
     2. Odklad PŠD (nebo žádost o odklad PŠD) – viz informace výše
     3. Doporučení školského poradenského zařízení (může být na jednom dokumentu společně s doporučením k odkaldu)

      

     Děti v posledním roce před zahájením PŠD:

      

     1. Žádost o přijetí do PT – ke stažení Zadost_o_prijeti_PT.pdf
     2. Doporučení školského poradenského zařízení

      

     Způsoby podání žádostí:

     1. Zaslání do datové schránky - ndgwb4j
     2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: skola.navalech@seznam.cz (bez elektronického podpisu není možné žádost přijmout, nestačí naskenovaná podepsaná žádost!!!)
     3. Poštou – podepsané originály – na adresu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, ulice Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice
     4. Osobním podáním – úřední hodiny vždy pondělí - středa od 8:00 – 14:00

      

     Každý žadatel, po odevzdání přihlášky, obdrží registrační číslo. Číslo bude zasláno na email, který uvedete v žádosti, v případě odevzdání přihlášky osobně ve škole, obdržíte registrační číslo ihned. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce před hlavní budovou školy (v ulici Na Valech).