• Zápis do PT

    • Termín zápisu:

     Stejný jako zápis do 1. tříd, vždy je stanoven zřizovatelem školy městem Litoměřice. Tento rok to bude 20. - 21. 4. 2021

      

     Letacek_-_pripravna_trida.pdf

      

     Pro koho je PT:

     Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

      

     Přednostní přijetí – děti s odkladem PŠD

     K přijetí je zapotřebí doložit:

     • Odklad PŠD
     • Doporučení školského poradenského zařízení

     Děti v posledním roce před zahájením PŠD

     K přijetí je zapotřebí doložit:

     • Doporučení školského poradenského zařízení

      

     Odklad školní docházky

     K vyřízení žádosti o odklad školní docházky je nutné předložit tyto dva doklady:

     – vyjádření odborného lékaře (pediatra, klinického psychologa…)

     – doporučení pedagogicko- psychologické poradny (PPP), nebo speciálního pedagogického centra (SPC)

     Oba doklady musí být předloženy do 31. května, poté již musí být dítě přijato.

     V případě, že je povolen odklad PŠD, zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě do PT, nebo MŠ