• Zápis do 1. třídy

    •  

      Termín zápisu:

     Zápis do 1. tříd je vždy stanoven zřizovatelem školy městem Litoměřice. Tento školní rok to bude 20. - 21. 4. 2021

      

     Letacek_-_1._trida.pdf

      

     Zápis dítěte se provádí obvykle ve spádové škole. (SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY)

     V případě překročení kapacity prvních tříd mají děti ze spádového obvodu školy přednost.

     Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad školní docházky, se dostaví s dítětem k zápisu také.

      

     Potřebné dokumenty :

     • občanský průkaz zákonného zástupce

     • rodný list dítěte

      

     Dítě připravené k zápisu není totéž, co připravené k nástupu do 1. třídy. U některých dětí dochází velmi významnému dozrávání právě v období mezi zápisem a jejich startem v první třídě. Pokud si nejste jisti, co je důležité k úspěšnému startu, podívejte se na info:

     CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT

      

     Odklad školní docházky

     K vyřízení žádosti o odklad školní docházky je nutné předložit tyto dva doklady:

     – vyjádření odborného lékaře (pediatra, klinického psychologa…)

     – doporučení pedagogicko- psychologické poradny (PPP), nebo speciálního pedagogického centra (SPC)

     Oba doklady musí být předloženy do 31. května, poté již musí být dítě přijato.

     V případě, že je povolen odklad PŠD, zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě do PT, nebo MŠ