• VYDÁVÁNÍ NEVYZVEDNUTÝCH VYSVĚDČENÍ

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

       

      nevyzvednutá vysvědčení za školní rok 2019/2020 si vyzvedávejte po dohodě s TU.

       

      Přejeme klidné a pohodové prázdniny.

     • Platby za ŠD v období březen - červen 2020

     • Výžení rodiče, zákonní zástupoci,

       

      pokud jste uhradili platbu za školní družinu na období březen - červen 2020 (tj.400 Kč), tak tato částka bude převedena do nového školního roku 2020 - 2021. V případě, že Vaše dítě v příštím školním roce družinu navštěvovat nebude, kontatktujte vedoucí ŠD paní Ivetu Červenou tel. číslo 605 228 428

       

     • Dopis ředitele školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně,

      čeká nás poslední měsíc školního roku 2019/2020, níže najdete informace a vysvětlení nejdůležitější organizace.

       

      Dodatečné zařazení žáků 1. stupně do školní skupiny

      Ředitel školy může na základě žádosti (ke stažení pod textem) rozhodnout o dodatečném zařazení žáka do školní skupiny. Fotografii nebo scan žádosti zasílejte na email reditel@skolanavalech.cz. Žádosti nemusí být vyhověno.

       

      Přítomnost žáků 2. stupně ve škole

      Od 8. 6. bude umožněna žákům 2. stupně přítomnost ve škole. Vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečné tři týdny, nebudeme se zaměřovat na konzultace výuky, ale na stmelovací aktivity kolektivu. Rádi bychom, aby do školy přišlo co nejvíce žáků. Jednotlivé skupiny se budou scházet vždy jednou týdně a čas stráví mimo školu v přírodě. Organizační pokyny se dozvíte od třídních učitelů. 

       

      Klasifikace 2. pololetí 2019/2020

      Známky za toto pololetí uzavřou učitelé podle vyhlášky MŠMT, která je ke stažení na stránkách školy. Toto nařízení pozastavuje účinnost školního klasifikačního řádu, a nahrazuje ho pravidly uvedenými ve vyhlášce.

       

      Vysvědčení 

      Předávání vysvědčení se uskuteční 26. 6. dopoledne. O konkrétním čase a organizaci Vás opět informuje třídní učitel. Pokud se nebudete chtít účastnit, bude možné si vysvědčení vyzvednout v kanceláři paní ekonomky – 2. patro dveře 41. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, musejí ovšem přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (najdete na stránkách školy). Po předání vysvědčení žáci odchází domů (nebo si je vyzvedávají zákonní zástupci).

       

      Focení

      Vyfotit třídy na konci školního roku je tradice od nepaměti a já bych ji rád zachoval. Vše bude probíhat za dodržování předepsaných pravidel. Žáci i učitelé se budou fotit v rouškách. Cílem je vytvořit vzpomínku na školní rok (takový, jaký byl). Podstatné věci se dozvíte od třídních učitelů. Pro žáky, kteří mají zaplacený příspěvek do fondu SRPŠ, je fotografie zdarma, ostatní platí 40,-.  Akce je samozřejmě dobrovolná.

       

      Ředitelské volno 29. – 30. 6. 2020

      Na tyto dny jsem vyhlásil ředitelské volno. Naplánováno bylo již dlouho dopředu a to z čistě praktických důvodů. Na škole bude probíhat rekonstrukce učeben za bezmála 4 mil. korun, již od začátku června začnou přípravy na stavební práce. Snažím se vyšetřit každý den, aby se práce stihly během července a srpna, tak aby nám nenarušovaly začátek nového školního roku.

       

                                                                                        Mgr. Petr Klupák

                                                                                         ředitel školy

      Důležité dokumenty ke stažení 

      Čestné prohlášení od 8. 6. 2020 Cestne_prohlaseni_od_8._6..pdf

      Žádost o dodatečné zařazení žáka 1. stupně do skupiny Zadost_o_prijeti_od_1._6._2020.pdf

      Aktualizovaná pravidla provozu základních škol Ochrana_zdravi_aktualizace.pdf​​​​​​​      • Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, 

      pedagogové naší školy se budou při klasifikaci ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídit vyhláškou (Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020).

       

      Vyhláška je ke stažení ZDE 2020-211_hodnoceni__druhe_pololeti_2019_2020.docx

     • Znovuotevření školy pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,


      na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, bylo umožněno Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 od 25. 5. 2020, aby realizovala pro žáky 1. stupně a PT prezenční výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.


      Základní informace a pravidla Zakladni_informace_a_pravidla.pdf

      Přihláška a čestné prohlášení Zadost_o_prijeti_zaka___cestne_prohlaseni.pdf

      Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ochrana_zdravi_zs.pdf​​​​​​​

   • Odkazy