• Zápis dětí do 1. tříd a přípravné třídy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zde najdete informace, jak bude probíhat zápis děti do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022. Tato verze je definitivní. V případě dotazů volejte 739 587 438.   

       

      Zápis probíhá pouze formálně (bez účasti dětí, s minimálním kontaktem mezi rodiči a zaměstnanci školy). Přihlášky můžete podat 4 způsoby. Termín odevzdání je od 1. 4. 2021 do 21. 4. 2021. 

      Postup pro přihlášení žáka do 1. třídy, odklad povinné školní docházky, přihlášení do přípravné třídy a způsoby podání přihlášek najdete rozepsané níže.

      Spádovost školy: Spadovost_Litomerice.pdf

      Kritérie pfro přijímání: Kriteria_pro_prijimani_do_1._trid_a_PT__.pdf

       

      Způsoby podání žádostí:

      1. Zaslání přihlášky do datové schránky - ndgwb4j
      2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: skola.navalech@seznam.cz (bez elektronického podpisu není možné žádost přijmout, nestačí naskenovaná podepsaná žádost!!!)
      3. Poštou – podepsaná přihláška – na adresu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, ulice Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice
      4. Osobním podáním – úřední hodiny vždy pondělí - středa od 8:00 – 14:00

      Každý žadatel, po odevzdání přihlášky, obdrží registrační číslo. Číslo bude zasláno na email, který uvedete v žádosti, v případě odevzdání přihlášky osobně ve škole, obdržíte registrační číslo ihned. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce před hlavní budovou školy (v ulici Na Valech).

       

      Chci přihlásit díte do 1. třídy - ZDE 

      Chci řešit pouze odklad povinné školní docházky - ZDE

      Chci řešit odklad povinné školní docházky a přihlášit dítě do PT - ZDE

       

     • Opatření PES 5 od 4. 1. 2021

     • Dne 23. 12. 2020 rozhodla vláda ČR, že od 4. 1. 2021 budou v základních školách platit opatření PES 5. 

       

      Známená to, že: 

       

      - Škola je otevřena pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd.

      - Ostatní žáci se vyučují distančně z domova.

       

      Další podrobnosti a připomenutí již dříve nastavených pravidel Vám zašleme v posledním prosincovém týdnu. 

       

     • Přístup do elektronické žákovské knížky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od září přestupujeme k novému poskytovateli školního informačního systému aSc EduPage. Abyste se dostali do elektronické žákovské knížky (uvidíte zde klasifikaci, pochvaly, výchovná opatření, komunikace s učiteli, elektronické omluvenky…) potřebujete přístupové údaje. Mohou zde nastat čtyři varianty…

       

      1. Mám již přístup do EduPage - fungují mi přihlašovací údaje ze staré žákovské knížky
      2. Nemám založený žádný účet – přihlašovací údaje obdržím na email
      3. Mám založený účet, ale nepamatuji si přihlašovací údaje – stačí jít na skolanavalech.cz, vpravo kliknout na „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“ po zadání emailu obdržíte údaje
      4. Nemohu se dostat do žákovské knížky, předchozí varianty nefungují – pište na skola.navalech@seznam.cz, nebo volejte na 739 587 438

       

      Určitě si stáhněte mobilní aplikace EduPage do telefonu!

      Nově můžete používat také elektronickou omluvenku (omluvenka v žákovské knížce stále platí)

      Přípravná třída nepoužívá elektronickou žákovskou knížku!

       

     • Hygienická a organizační pravidla pro školní rok 2020/2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      zde najdete pravidla spojená s onemocněním COVID-19, které naše škola zavedla od 1. 9. 2020. Ke stažení je také manuál MŠMT, ze které jsme vycházeli - Manual_MSMT.pdf 

       

      Organizace školy

      • Začínáme v běžném režimu, nejsou žádná omezení pro počty dětí ve třídách, odděleních.
      • Změny v organizaci školy – omezovat míchání ročníků, omezovat výjezdy veřejnou dopravou, zrušeny velké akce (Den mazlíčků, Den prevence, Vánoční jarmark).

       

      Hygienická pravidla

      • Škola zajišťuje dezinfekci, jednorázové utěrky ve všech prostorách školy.
      • Úklid a dezinfekce prostor probíhá min. 1x denně, učebny a předměty, které používá větší počet lidí, se dezinfikují vícekrát denně.
      • Ve frontě na oběd a při odchodu z jídelny je povinná rouška.

       

      Informace určené zákonným zástupcům:

      • Vstupujte do školy pouze v odůvodněných případech
      • V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do školy.
      • Pokud dítě trpí chronickým onemocnění (alergie…) je zapotřebí doložit potvrzení od lékaře.
      • Podle aktuální situace (tzv. semafor) používáme ve společných prostorách roušky.
      • Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho syna/Vaší dcery, žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší době.
      • V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás informujte.
      • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy.

       

      Informace určené žákům

      • Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do školy, po použití WC a před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.
      • Žáci a žákyně sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídní učitelku/třídního učitele.
      •  Pokud bude prezenční vzdělávání změněno na distanční, mají žáci povinnost se jej účastnit.

       

   • Odkazy