• Uzavření škol + přechod na distanční výuku

     • Na základě nařízení MZ ČR se od 14. 10. 2020 uzavírají všechny stupně naší školy. 


      Všichni žáci přecházejí na distanční výuku. O organizaci distanční výuky budete informování prostřednictvím elektronické žákovské knížky EduPage. PT bude informována telefonicky.


      Distanční výuka probíhá do 23. 10. 2020, poté následuje týden volna (26. - 30. 10.). Dle odhadů MZ ČR by se mohli žáci do školy vrátit 2. 11. 2020. Budeme Vás informovat. 


      Formulář - Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy ke stažení - Zadost_o_ostrovne_2020-2021.pdf​​​​​​​


      Pokud si formulář nemůžete vytisknout, je možné si ho vyzvednout ve škole - hlavní budova v ul. Na Valech.  

     • Přístup do elektronické žákovské knížky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od září přestupujeme k novému poskytovateli školního informačního systému aSc EduPage. Abyste se dostali do elektronické žákovské knížky (uvidíte zde klasifikaci, pochvaly, výchovná opatření, komunikace s učiteli, elektronické omluvenky…) potřebujete přístupové údaje. Mohou zde nastat čtyři varianty…

       

      1. Mám již přístup do EduPage - fungují mi přihlašovací údaje ze staré žákovské knížky
      2. Nemám založený žádný účet – přihlašovací údaje obdržím na email
      3. Mám založený účet, ale nepamatuji si přihlašovací údaje – stačí jít na skolanavalech.cz, vpravo kliknout na „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“ po zadání emailu obdržíte údaje
      4. Nemohu se dostat do žákovské knížky, předchozí varianty nefungují – pište na skola.navalech@seznam.cz, nebo volejte na 739 587 438

       

      Určitě si stáhněte mobilní aplikace EduPage do telefonu!

      Nově můžete používat také elektronickou omluvenku (omluvenka v žákovské knížce stále platí)

      Přípravná třída nepoužívá elektronickou žákovskou knížku!

       

     • Hygienická a organizační pravidla pro školní rok 2020/2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      zde najdete pravidla spojená s onemocněním COVID-19, které naše škola zavedla od 1. 9. 2020. Ke stažení je také manuál MŠMT, ze které jsme vycházeli - Manual_MSMT.pdf 

       

      Organizace školy

      • Začínáme v běžném režimu, nejsou žádná omezení pro počty dětí ve třídách, odděleních.
      • Změny v organizaci školy – omezovat míchání ročníků, omezovat výjezdy veřejnou dopravou, zrušeny velké akce (Den mazlíčků, Den prevence, Vánoční jarmark).

       

      Hygienická pravidla

      • Škola zajišťuje dezinfekci, jednorázové utěrky ve všech prostorách školy.
      • Úklid a dezinfekce prostor probíhá min. 1x denně, učebny a předměty, které používá větší počet lidí, se dezinfikují vícekrát denně.
      • Ve frontě na oběd a při odchodu z jídelny je povinná rouška.

       

      Informace určené zákonným zástupcům:

      • Vstupujte do školy pouze v odůvodněných případech
      • V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do školy.
      • Pokud dítě trpí chronickým onemocnění (alergie…) je zapotřebí doložit potvrzení od lékaře.
      • Podle aktuální situace (tzv. semafor) používáme ve společných prostorách roušky.
      • Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho syna/Vaší dcery, žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší době.
      • V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás informujte.
      • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy.

       

      Informace určené žákům

      • Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do školy, po použití WC a před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.
      • Žáci a žákyně sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídní učitelku/třídního učitele.
      •  Pokud bude prezenční vzdělávání změněno na distanční, mají žáci povinnost se jej účastnit.

       

   • Odkazy